google-site-verification=RB_w4ef3SXJJEi-9-k0M8x7-c_pO4fsLtCJ6THkgXI8

新座ハウジングステージ センターハウス(埼玉県新座市)

新座ハウジングステージ センターハウス(埼玉県新座市)

埼玉県新座市にある住宅展示場のセンターハウスです。

センターハウスとは、展示場の管理、インフォメーション、イベントホールの機能をもった建物です

 

 

 

 

インフォメーションカウンター内部展示スペース